تاثیر رفع رطوبت از بدن

 

سالمندان و مشکلات حمام کردن

 

نیاز به حمام و خشک کردن بدن برای افراد شاغل در معادن

 

نیاز به استفاده از سشوار دیواری و خشک کن بدن ونوس در استخرها