محصولات ونوس


 • ژنیوس
  ژنیوس
  • طول : 83 سانتیمتر
  • عرض : 69 سانتیمتر
  • ارتفاء : 53 ساتیمتر
  • وزن : 40 کیلوگرم
  • قدرت :3800 وات
  • ولتاژ :220 ولت تک فاز قابلیت تبدیل به سه فاز
  • ارتفاء مناسب جهت نصب 2مترو 60 سانتیمتر
 • کلاسیک
  کلاسیک
  • طول : 59 سانتیمتر
  • عرض : 41 سانتیمتر
  • ارتفاء : 46 ساتیمتر
  • وزن : 27 کیلوگرم
  • قدرت :3600 وات
  • ولتاژ :220 ولت
  • ارتفاء مناسب جهت نصب 2مترو 55سانتیمتر
 • میکس
  میکس
  • طول : 72 سانتیمتر
  • عرض : 47 سانتیمتر
  • ارتفاء : 50 ساتیمتر
  • وزن : 28 کیلوگرم
  • قدرت :3600 وات
  • ولتاژ :220 ولت
  • ارتفاء مناسب جهت نصب 2مترو 55 سانتیمتر
 • آوانس
  آوانس
  • طول : 54 سانتیمتر
  • عرض : 44 سانتیمتر
  • ارتفاء : 24 ساتیمتر
  • وزن : 21/5 کیلوگرم
  • قدرت :3600-3200 وات
  • ولتاژ :220 ولت
  • ارتفاء مناسب جهت نصب 1مترو90 سانتیمتر
 • خشک کن مایو
  خشک کن مایو
  • طول : 42 سانتیمتر
  • عرض : 42 سانتیمتر
  • ارتفاء : 42 ساتیمتر
  • وزن : ... کیلوگرم
  • ولتاژ:220 ولت 
  • قابل استفاده در استخرو مجموعه های تفریحی آبی
  •