رطوبت عامل مناسبي براي رشد ميکروب‏ها و قارچ‏ها است. ميکروب‎ها پوست و وسايل مرطوب را دوست دارند و در محيط مرطوب ادامه حيات مي‏دهند. به همين دليل است که قسمت‏هايي از پوست بدن، مانند کشاله ران، زير بغل و بين انگشتان پا، که مرطوب مي‏ماند محل مناسبي براي رشد ميکروب‏ها و قارچ‎ها است. وقتي ميکروب‏ها در محل‏هايي مانند زير بغل، کشاله ران و بين انگشتان رشد و تجمع پيدا مي‏کنند، چربي پوست را تجزيه مي‏کنند، در اين حالت بوي بدي ايجاد میشود که نشان ‌دهنده وجود ميکروب‏ و تکثير قارچ ها است.برای رفع بوی نامطبوع در مکانهایی که رطوبت باقی می ماند نیازاست که این مناطق را به وسیله حوله خشک کرده و با استفاده از سشوار و حرارت مناسب رطوبت را کامل برطرف و در نواحی مانند زیر بغل از مام و موارد مشابه استفاده شود. استفاده از خشک کن های بدن ونوس میتواند تاثیر بسزایی در رفع این نیاز داشته باشد.با قرار گیری در مجاورت خشک کن بدن ونوس مکانهای مد نظر را در مجاورت هوای گرم و متناسب قرارداده که رطوبت ازاین مکانها به صورت کامل رفع می گردد.رفع رطوبت از این نواحی ضمن رعایت بهداشت باعث ایجاد شخصیت اجتماعی نیز می گردد.